Phong Thủy Cầu Thang

Xây cầu thang trong nhà ống cần lưu ý một số điều về phong thủy

9-mau-cau-thang-dep-cho-nha-nho-duoc-su-dung-nhieu-nhat-mau-8

Phép bố trí: Trong việc bố trí cầu thang phong thủy thì động khẩu quan trọng hơn vì nó là nơi tiếp thu khí giống

Ý tưởng thiết kế vị trí cầu thang hợp phong thủy

1

Nên bố trí cầu thang theo phương dọc của ngôi nhà: Đặc trưng nhà ống thường có mặt tiền hẹp nên việc bố trí cầu

Vị trí tối kỵ trong nhà không nên đặt cầu thang

7

Vậy, có những khu vực xấu và tốt nào trong nhà dành cho cầu thang hay không? Câu trả lời tất nhiên là có. Như