Xem Hướng Nhà

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1975

xong-dat-tuoi-at-mao

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Diên Niên. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1976

1

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Thiên Y. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1977

3

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Sinh Khí. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1978

201412516831186

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Tuyệt Mệnh. Đây là một Hung Tinh. Hướng nhà này cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1979

xem-tu-vi-tuoi-ky-mui-nam

Hóa giải bằng ngũ hành sinh khắc: ở cung hướng cửa phía trước nhà, có thể tạo ra hành Mộc có tác dụng trấn giải,

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1980

ngaynaytuvituoithan20155

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Sinh Khí. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1981

tuoi-tan-dau-1981-menh-gi

Nhà hướng Nam, trạch Ly, cung hướng cửa được đóng bởi sao Diên Niên. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản là

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1982

1

Nên thiên về phong cách vuông vắn đơn giản kiểu hộp. Nên sử dụng nhiều cửa gỗ. Màu sơn tường có thể chọn màu xanh

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1983

3

Nhà hướng Nam, trạch Ly, cung hướng cửa được đóng bởi sao Họa Hại. Đây là một Hung Tinh. Hướng nhà này cơ bản không

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1984

xem-tuoi-lam-nha-giap-ty

Nhà hướng Nam, trạch Ly, cung hướng cửa được đóng bởi sao Ngũ Quỷ. Đây là một Hung Tinh. Hướng nhà này cơ bản không

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1985

tu-vi-1985-1

Nhà hướng Đông Bắc, trạch Cấn, cung hướng cửa được đóng bởi sao Thiên Y. Đây là một Cát Tinh. Hướng nhà về cơ bản

Xem Hướng Làm Nhà 2017 Gia Chủ Sinh Năm 1986

van-han-va-sao-chieu-menh-tuoi-binh-dan-nam-2015-hinh-anh-2

Nhà hướng Bắc, trạch Khảm, cung hướng cửa được đóng bởi sao Tuyệt Mệnh. Đây là một Hung Tinh. Hướng nhà này cơ bản không