Xem Ngày Nhập Trạch

Ngày tốt trong tháng 12 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

SONY DSC

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 11 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Gia chủ sau khi chọn được ngày đẹp chuyển nhà và giờ phù hợp, đến đúng giờ đẹp ngày hôm đó thì chủ nhà mở

Ngày tốt trong tháng 10 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 9 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 8 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

Phong-tho-3

Gia chủ sau khi chọn được ngày đẹp chuyển nhà và giờ phù hợp, đến đúng giờ đẹp ngày hôm đó thì chủ nhà mở

Ngày tốt trong tháng 7 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 6 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Lễ vật nhập trạch là tùy từng địa phương mà sắm lễ cho phù hợp. Bếp lửa là các loại bếp như bếp ga, bếp

Ngày tốt trong tháng 5 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

dọn-về-nhà-mới-4

Lễ vật nhập trạch là tùy từng địa phương mà sắm lễ cho phù hợp. Bếp lửa là các loại bếp như bếp ga, bếp

Ngày tốt trong tháng 4 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 3 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và

Ngày tốt trong tháng 2 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

Nhung-chu-y-khi-chuyen-nha-nhap-trach-dat-bat-huong

Gia chủ sau khi chọn được ngày đẹp chuyển nhà và giờ phù hợp, đến đúng giờ đẹp ngày hôm đó thì chủ nhà mở

Ngày tốt trong tháng 1 để nhập trạch về nhà mới năm 2017

1

Chọn một ngày đẹp để chuyển nhà theo bảng ngày tốt phía trên, phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chọn giờ đẹp trong ngày