Ứng dụng thước lỗ ban vào đo đạc thực tế

:
Do có nhiều bài viết và dị bản khác nhau, trên quan điểm là phần mềm hỗ trợ tính toán, chúng tôi hỗ trợ tất cả các kích thước, theo kinh nghiệm của quý độc giả, kích thước nào quý vị thường dùng thì hãy sử dụng kích thước đó.

loban2
Thước lỗ ban 52cm
Thước lỗ ban 51cm
Thước lỗ ban 48cm
Thước lỗ ban 42,9cm (dương trạch)
Thước lỗ ban 38,8cm (âm phần)
Thước Đinh lan xích 39 cm (âm phần)
Đơn vị tính:

Tính theo mét (cm) Tính theo centimet (m)

:

nhập kích thước nhà,cửa, bàn ghế, tủ,gường… của nhà bạn, chúng tôi sẽ giúp chọn một kích thước phù hợp. Chú ý là nếu đo cửa, nhà thì phải đo phần mép trong tức phần ánh sáng đi qua.

Kích thước 1:
123
Khoảng cách thuộc khoảng Thiên tai ứng vào cung Hệ quả
Khoảng cách lân cân:
khoảng cách < 117 cm thuộc khoảng Hiểm hoạ khoảng cách > 123.5 cm thuộc khoảng Thiên tài
Kích thước 2:
456
Khoảng cách thuộc khoảng Thiên tặc ứng vào cung Phong bệnh
Khoảng cách lân cân:
khoảng cách < 455 cm thuộc khoảng Cô độc khoảng cách > 461.5 cm thuộc khoảng Tể tướng
Kích thước 3:
789
Khoảng cách thuộc khoảng Hiểm hoạ ứng vào cung Hỗn nhân
Khoảng cách lân cân:
khoảng cách < 786.5 cm thuộc khoảng Quý nhân khoảng cách > 793 cm thuộc khoảng Thiên tai
Xem kết quả
Ghi chú: Để thuận lợi cho phép nhập nhiều kích thước cùng lúc, chúng tôi cho phép nhập cùng lúc 3 khoảng cách để tính, ví dụ như nhập chiều cao, rộng, dài vào trong 3 ô trên

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>